AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 64 คน, เมื่อวาน 106 คน,
สัปดาห์นี้ 324 คน
เดือนนี้ 624 คน, ปีนี้ 22,099 คน,
รวม 93,167 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

ประมวลจริยธรรม

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 การดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดดำเนินการอย่างมีจริยธรรม เมื่อวันที่ 2023-03-29 13:46:17 ดาวน์โหลด
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูเวียง กำหนดให้มีประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน รายละเอียดปรากฏตามประกาศ ฯ ที่แนบ เมื่อวันที่ 2023-03-24 09:38:15 ดาวน์โหลด
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูเวียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน รายละเอียดปรากฏตามประมวล ฯ ที่แนบ เมื่อวันที่ 2023-03-24 09:37:01 ดาวน์โหลด
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูเวียง โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสามบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน เมื่อวันที่ 2023-03-24 09:04:30 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com