AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 50 คน, เมื่อวาน 106 คน,
สัปดาห์นี้ 310 คน
เดือนนี้ 610 คน, ปีนี้ 22,085 คน,
รวม 93,153 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศ ก.ท.จ.ขก. เรื่อง หลักเกณฑ์ ฉบับที่ 70 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2023-02-27 16:06:11 ดาวน์โหลด
2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ฉ.3 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2023-02-27 16:05:37 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ฉ.2 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2023-02-27 16:05:07 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ ก.ท.จ.ขก. เรื่อง หลักเกณฑ์ ฉบันที่ 69 การแบ่งส่วนราชการ ประเภทเทศบาล เมื่อวันที่ 2023-02-27 16:04:10 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ หลักเกณฑ์บุคคลเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่+64+พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 2023-02-27 16:03:15 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2021-05-13 16:12:57 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 2021-05-13 16:12:16 ดาวน์โหลด
8 ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 – 2566 เมื่อวันที่ 2021-05-13 16:09:33 ดาวน์โหลด
9 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน เมื่อวันที่ 2021-05-13 16:09:10 ดาวน์โหลด
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2021-05-13 16:08:52 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com